Bestill
gratis
hjemmebesøk
Bestill
gratis
brosjyre
Kontakt vår
kundeservice
55 25 70 05
Helt gratis

Her kan du lage
feilrapporten din.

Om du oppdager skade eller produktsvikt, vil vi gjerne høre fra deg. Det er flott hvis du har så mye detaljer som mulig tilgjengelig når du kontakter oss f.eks kjøpsavtale eller faktura. Da kan vi hjelpe deg raskere!

Vi jobber mot 100% kundetilfredshet.
– Takk for at du melder fra til oss.