Horisont

Et pent og diskret håndtak til kjøkken.

Håndtaket er 20 mm, og kommer i fargen rustfri.


Flere modeller

Knarr

Retro

Stjärna

Greppa

Norm

Form

Rak

Klassisk

Näpen

Rispa

String

Loop

Skål krom

Antik

Kvadrat

Gryta

Sun

Stil

Ritzy

Sober

Loke

Eka

Bro

Bull

Rustik